Đóng

Lĩnh vực hoạt động

CÔNG NGHỆ MỚI

SPI Group đang nghiên cứu phát triển các công nghệ mới, ứng dụng công nghệ “ trí tuệ nhân tạo” vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Tiếp tục nghiên cứu các công nghệ nền tảng Blockchain trong tương lai.

Định hướng đến năm 2030SPI Group sẽ tập trung vào quá trình công nghiệp hoá, nghiên cứu khoa học và đưa công nghệ mới đến gần hơn với cuộc sống.

admin Lĩnh vực hoạt động

Chat Zalo

0938882677