Đóng

Lĩnh vực hoạt động

NÔNG LÂM SẢN

SPI Group tiếp tục rà soát dự án 127 ha trồng măng trúc xuất khẩu thuộc công ty con TNHH MTV Môi trường Quốc Bảo do SPI nắm 100% vốn.

SPI Group đàm phán mua 95% công ty TNHH Phân bón Quốc tế Âu Việt và xây dựng nhà máy sản xuất phân bón vi sinh hữu cơ tại tỉnh Hậu Giang.

admin Lĩnh vực hoạt động

Chat Zalo

0938882677